Karadenizbirlik Tanıtım ;

Kısa adı Karadenizbirlik olan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, faaliyet bölgesindeki yağlı tohum ekimini yaygınlaştırmak ve mübaya ettiği ürünleri değerlendirmek amacıyla kurulmuş olan; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 kooperatifi ile üretici ortaklarına tarımsal destek sağlayan bir kooperatifler üst birliğidir. 

Birliğimizin faaliyet konusu olan yağlı tohumlar “Ayçiçeği, Soya ve Kanola” dır .
 
Genel Müdürlüğü Samsun'da olan Birliğimizin faaliyet alanı alternatif bölgelerde yaptığı çalışmalarla giderek genişlemektedir. 

Karadenizbirlik, üretici ihtiyaçlarını gözeterek 35 bine yakın üretici ortağına uygun fiyat ve koşullarda tarımsal girdi temin eder ve ürünlerine alım garantisi sağlar. 

Birliğimiz, aynı zamanda tarla hazırlığı, çapalama vb. faaliyetleri desteklemek amacıyla ortak üreticilerine nakdi kredi imkanı tanır ve çiftçilerimizin ürünleri ile taşıtlarının sigorta işlemlerine yardımcı olmak amacıyla sigortacılık faaliyetlerini de yürütür. 

Karadenizbirlik, kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda üreticileri tarımsal konularda bilinçlendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapar ve üreticisinden belli kalite normlarında aldığı ürünleri fabrikalarında işleyerek mamul hale getirir. Alınan ürünler niteliklerinin bozulmaması için kontrollü şartlar altında titizlikle depolanır, işlenir ve tüketiciye sunulur. 

Faaliyet bölgesindeki ayçiçeği üretiminin yaklaşık % 40'ini mubayaa eden Karadenizbirlik, bu ürünlerini işleyerek bitkisel sıvı yağ ve küspe olarak satışa sunar. 

Mamul üretimimizde önemli bir yer teşkil eden ve % 86 hissesi Birliğimize ait olan Meray Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise, Amasya ili Merzifon ilçesinde kurulu olup ayçiçeği işleme kapasitesi 76.500 ton/yıl'dır. Fabrikadaki kabuk ayırma sistemi ile elde edilen küspesi yüksek protein oranı ile yem sanayinde önemli bir yere sahiptir. 

Birliğimizin ortaklığı bulunan diğer şirketler;  Limagrain Tohum A.Ş, Pancar Motor A.Ş ve Bafay A.Ş şirketleridir. 

Karadenizbirlik, yağlı tohumların ekimini yaygınlaştırıp Türk tarımını daha iyi yerlere götürmek amacıyla, her zaman üretici ortaklarının gelişen tarım teknikleri ile buluşmasını sağlayacak ve ürünlerine pazar garantisi olmaya devam edecektir. 

KARADENİZBİRLİK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ