Bakanlığımıza bağlı Kooperatifçilik Genel  Müdürlüğü’müz, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeni mevzuata uyumu eğitim projesi (BİRGEP 2) kapsamında birliğimizi ziyaret etti.

Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin,  4572 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile yeni Anasözleşmelerin yayımlanmasıyla başlayan yeni döneme hazırlanması amacıyla Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüzce başlatılan “Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Yeni Mevzuata Uyumu Eğitim Projesi” (BİRGEP 2) kapsamında Birliğimizde eğitim aldı.

 Bakanlığımızca, bu proje kapsamında, kooperatif ve birliklerin bu dönemde karşılaşacakları sorunları ve mevzuat uygulamalarında yaşanacak aksaklıkların gerçekleştirilen eğitimle ve hazırlanan dokümanlarla en az düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, 6 Mayıs 2015 tarihlerinde S.S. Karadeniz  Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’miz (KARADENİZBİRLİK) eğitim almış oldu.

 Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz yetkililerince, Birliğimiz Genel Müdürlüğü hizmet binasında Birlik Yöneticilerimiz, Genel Müdürümüz ve Müdürlerimiz ile bağlı Kooperatif Müdürlerine kooperatifçilik ve çalışmalar hakkında bilgi verildikten  sonra mevzuat değişiklikleri ile getirilen yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. İnteraktif bir biçimde gerçekleşen eğitimde yeni döneme ilişkin sorular da cevaplandırılmış olup eğitim ilgiyle takip edilmiş ve verimli olmuştur.[x] Kapat